O Nas

Ruch Obywatelski Zjednoczeni Wynajmujący.

O Naszym Ruchu

Ruch Obywatelski Zjednoczeni Wynajmujący reprezentuje interesy wszystkich właścicieli
niezależenie czy posiadają jedną czy znacznie więcej nieruchomości, udostępniających za
wynagrodzeniem swoją własność na rynku prywatnym.
Naszym celem są zmiany na rynku wynajmu. Uważamy, że prawo powstałe ponad dwadzieścia lat
temu jest złe chroni zdecydowanie jedną z stron umowy i wymaga pilnej zmiany. Szczególną
uwagę koncentrujemy na Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. Naszym
zdaniem Ustawa ta zaburza równowagę pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, komplikuje zasady
wynajmu, niejednokrotnie doprowadza do przewlekłych postępowań sądowych, generuje problemy
finansowe i zdrowotne nas – Wynajmujących.
Bronimy ludzi, którzy dzięki pracy własnej, a niekiedy kilku pokoleń, weszli w posiadanie
nieruchomości, dzięki czemu zaspokajają potrzeby Najemców i pomnażają swoje oszczędności.
Naszymi fundamentami jest szeroko rozumiana wolność, własność oraz niezależność. Uważamy że
nieruchomości są takim samym towarem jak wszystkie inne, oraz że nie może podlegać
przywłaszczeniu, kradzieży a także uniemożliwieniu właścicielowi czerpania z niego korzyści
materialnych jak wynajem.
Każdy człowiek posiada prawo do wolności, szczęścia oraz życia – natomiast nie do posiadania
nieruchomości.
Rolą państwa / samorządów jest stanowienie prawa, nie prowadzenie działalności deweloperskiej
czy wynajmu.
Nigdy nie było i nie będzie z takiej działalności wymiernych efektów.

Doceniamy rozsądnych i zapobiegliwych, zdających sobie sprawę z nieuchronnej starości,
traktujących nieruchomości i dochody z najmu jako uzupełnienie skromnej emerytury.
Szanujemy ludzi pracowitych i oszczędnych, chcących przekazać dzieciom owoce swojej ciężkiej
pracy w postaci nieruchomości. Uważamy iż ciężka praca, oszczędności gromadzenie aktywów to
powód do dumy pomimo iż w naszym kraju panuje inne narracja.
Służymy wsparciem i pomocą wszystkimi, którzy ucierpieli w wieloletnich sporach z nieuczciwymi
lokatorami oraz szkodzącymi organizacjami które często fałszywie przedstawiają się jako obrońcy
osób w trudnej sytuacji